Regulamin

1.    Strony transakcji

 Właścicielem sklepu jest firma:
ARCHI LIGHT Anna Woińska
ul. Garbary 43/13; 61-869 Poznań
Nip. 544-127-65-44

Zamówienie w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
lub każda osoba prawna.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie sklepu internetowego www.panilampa.pl
Wszystkie ceny widniejąca na stronach internetowych sklepu www.panilampa.pl są wyrażone w polskich złotych lub euro i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
Wszystkie towary są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte gwarancją producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych.
Wyjątkiem stanowią produkty oferowane z komisu które wcześniej były użytkowane. Firma Archi Light dołoży wszelkich starań by dany produkt oferowany jako komisowy był w pełni wartościowy.Oferta i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym www.panilampa.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu po zalogowaniu i prawidłowym podaniu danych osobowych.
Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne posiadanie konta klienta w sklepie internetowym www.panilampa.pl, wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w regulaminie z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.
Zamówienia i dostępność towarów potwierdzane są klientowi w ciągu jednego dnia roboczego przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia - ( nieprawidłowe dane kontaktowe ) zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.
Zamówienia zostają przekazane do realizacji w dniu potwierdzenia lub w następnym dniu roboczym i realizowane są w ciągu 72 godzin roboczych od momentu potwierdzenia.
a. Produkty na specjalne zamówienie z Włoch i Hiszpani będą realizowane od 4 do 8 tygodni od zamówienia z przyczyn niezależnych od sprzedawcy. Procedury wysyłki z tych krajów obejmuje taki czas realizacji. Taką informację będzie można uzyskać przy każdym oferowanym produkccie w naszym sklepie.

4. Formy płatności i koszty dostawy
W sklepie dostępne są następujące formy płatności:
 a) za pobraniem, przelewem lub płatność gotówką przy odbiorze

Wyjątki:
1. Niektóre produkty gabarytowe ( powyżej 120 cm X 90 cm ), do których doliczny jest koszt dostawy tylko przy płatności gotówkowej. Na stronie produktu jest umieszczona informacja.
b) przelew bankowy –realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy Archi Light Anna Woińska
c) koszt wymiany produkty na inny wynosi równość kosztów transportu .

 Numer rachunku bankowego: PKO BP 59 1020 4027 0000 1302 0814 6930

 5. Dostawa i odbiór towaru

Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu. Poprawnie sporządzony protokół uszkodzenia jest podstawą do wymiany sprzętu lub uzyskania odszkodowania.
Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.
W przypadku rezygnacji z odbioru potwierdzonej przesyłki, zamawiający zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez sklep rzeczywistych koszów transportowych w terminie 7 dni na rachunek sklepu.

6. Gwarancje i reklamacje
Towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora. Naprawy gwarancyjne świadczone są w autoryzowanych punktach serwisowych zgodnie z warunkami gwarancji. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Lista autoryzowanych serwisów jest dołączona do gwarancji lub dostępna na stronie producenta.

7. Zwroty
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy Archi Light Anna Woińska . Warunkiem zwrotu jest dostarczenie towaru nie zniszczonego, nie noszącego śladów użytkowania, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni. Koszty dostawy towaru nie podlegaja zwrotowi.
W przypadku potwierdzenia zamówienia i jednoczesnej odmowy przyjęcia towaru w momencie dostawy, zamawiający zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, które zostały poniesione na wysyłkę tego towaru i następnie jego zwrot do magazynu producenta.

8. Dokumenty sprzedaży
Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.panilampa.pl jest faktura VAT wysyłana zwyczajowo poczta elektroniczną. Na życzenie faktury wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dniu od otrzymania towaru. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 
9. Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.panilampa.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.panilampa.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie przetwarzanie danych osobowych przez firmę Archi Light Anna Woińska w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami.
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.panilampa.plsą przetwarzane przez Archi Light Anna Woińska w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm znajdujące się w sklepie internetowym www.panilampa.plstanowią wyłączną własność firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym www.panilampa.plpochodzą z oryginalnych materiałów Producentów i firma Archi Light Anna Woińska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Producenta oraz zastrzega sobie prawo do błędu.
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego.
„Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA moich danych osobowych,
w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”


W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego powiadomienia